: મીલીબગ – ચીકટો

aries agro
અમારા સોસીયલ મીડિયામાં જોડાવ

કૃષિ માહિતીનો ખજાનો

aries agro

: મકાઈમાં નીદામણ નિયંત્રણ

મકાઈ વાવેતર કર્યા બાદ પરંતુ મકાઈ ઊગતાં પહેલાં હેક્ટર દીઠ ૧ કિલો એટ્રાજીન સક્રિય તત્ત્વના રૂપમાં (૨ કિલો જથ્થો) ૫૦૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી આખા ખેતરમાં

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

?

·         આજનાટેક્નોલોજી અને ખેતીનો વિષય શરુ કરીયે તે પહેલા આધુનિકતાની ટોચ –ઇઝરાયેલની પહોંચ નામનું પુસ્તક રૂપી કૃષિ વિજ્ઞાનનો વિશેષાંક ની કિંમત 200 છે તેની વાત

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ : નો સિતારો ગેલેક્સી

કૃષિ વિજ્ઞાન માસિકના નવેમ્બર-૨૦૨૨ અંકમાં ગુજરાતના કપાસ ઉગાડનાર પ્રગતિશીલ ખેડૂતોના કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ રજુ થયા છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં ખેડૂતો વાંચીને બીજા ખેડૂતો સાથે અને

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો
soyabean cookies

: સોયાબીનમાંથી શું બની શકે ?

સોયાબીનમાંથી વિવિધ ખાદ્ય ઉત્પાદન બનાવવામાં આવે છે, જેમ કે સંપૂર્ણ સોયા લોટ, સોયાદૂધ, સોયા પનીર (ટોફૂ), સોયા દહીં, સોયા શ્રીખંડ, સોયા આઈસક્રીમ, સોયાનટ, સોયાપૌંઆ તથા

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

પ્રાકૃતિક ખેતી : જીવામૃત બનાવવાની સાચી રીત

સામગ્રી :દેશી ગાયનું તાજુ છાણ ૧૦ કિ.ગ્રા., દેશી ગાયનું તાજુ મૂત્ર ૧૦ લિટર, ગોળ ૨ કિ.ગ્રા., કઠોળનો લોટ ૨ કિ.ગ્રા., સજીવ માટી ૧ કિ.ગ્રા. અને

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

વાવશો તો ફાવશો યુએસ ૪૭૫૩

US- ૪૭૫૩સુરેશભાઈ હિન્દુભાઇ સભાયાગામ ઃ પાટી તા. બોટાદ, જી. બોટાદ, મો. ૯૯૦૪૬ ૬૪૫૪૯ US- ૪૭૫૩ યુએસ સીડ્સ કંપનીની કપાસની જાત છે.જેમાં મોટા જીંડવા અને નાની

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

પસંદગી વિશેષાંક: આજની કંપની નુઝીવીડું સીડ્સ

કૃષિ વિજ્ઞાન દ્વારા બીજ પસંદગી વિશેષાંક પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ છે જેમાં આજ ની કંપની છે નુઝીવીડું સીડ્સ નુઝીવીડું સીડ્સ ના ખેડૂતોનો આપ સીધો સંપર્ક કરી

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

?

  ● આપણે ખેડૂતો ઉપર આકાશ અને નીચે ધરતી, આકાશ આપે તે પાણી સાચવીયે અને  આપણી ધરતીમાં બીજ મૂકીને કહી શકીયે કે હવે તું જાણને

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

?

આ મશીન લર્નિંગનો ઉપયોગ આપણી ખેતીમાં પણ મોટા પાયે થવાનો છે. ત્યારે આ મશીન લર્નિંગ શું છે તે આપણે જાણી લેવું પડે. ટૂંકમાં મશીન લર્નિંગ

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો