જાણો ઓક્ટોબર મહિનાના કૃષિ વિજ્ઞાન અંકમાં શું શું માહિતી છે.

ઓક્ટોબર મહિનાના અંક માં


   1. ખેતી પાકોમાં જીવાત અને રોગ માટે વપરાતા કેટલાક તળપદી નામ વિષે જાણો – ડો. ડી.એમ. કોરાટ દ્વારા. 
   2. કોલીફ્લાવર માંથી બનતી વેફર વિષે વાંચો કૃષિ ટેકનોલોજીમાં
   3. બિન પિયત ચણાના ઉત્પાદનની સફળ વાર્તા વાંચો. 
   4. કોન્ટ્રાકટ ફાર્મિંગ થશે તો કેવા કેવા સ્પ્રેયર અને મશીનરી આવશે વાંચો કૃષિ ટેકનોલોજીમાં
   5. ગ્રો ઓનલાઈન – મહિકો ગ્રો દ્વારા નવી સેવા વિષે વાંચો. 
   6. કપાસ ની ખેતી માં પ્રખ્યાત રાસી કંપનીની કપાસની સફળ વાર્તા 
   7. મશરૂમમાંથી બીયર બનશે વાંચો કૃષિ ટેકનોલોજીમાં
   8. બોમ્બે સુપર હાઈબ્રીડ સીડ્સ એટલે બીજ ની ગુણવત્તા.
   9. નિધિ જીરા બીજ લાવે તમારા જીવનમાં રિદ્ધી સિદ્ધિ 
   10. ઇઝરાયલમાં કુંજ પક્ષીના સંરક્ષણ અને જતનની વાત વાંચો ઉત્તમ ખેતી ઇઝરાયલ કોલમમાં
   11. મુજારા માં માર્ગદર્શન કોનું મેળવીશું ? વાંચો હીરજીભાઈ ભીંગરાડિયા ની કોલમમાં 

આ પણ તમને વાંચવું ગમશે.

Leave a Comment