જગતના તાતને અમારી સો સો સલામ

જ્યારે દુનિયા બંધ હતી ત્યારે તેનું ખેતર ખુલ્લું રાખી અનાજ પક્વ્યું કારણ કે કોઈ ભૂખ્યું ન રહે

જગતના તાતને અમારી સો સો સલામ

 28,561 total views,  1 views today

આ પણ તમને વાંચવું ગમશે.