યુંનીવિયા મોબાઈલ એપ – આધુનિક ખેડૂતોનું એપ

યુંનીવિયા મોબાઈલ એપ – આધુનિક ખેડૂતોનું એપ

યુંનિવિયા એક મોબાઈલ એપ છે આ એપ તમારા મોબાઈલમાં નાખો એટલે બઝારભાવ મળે, આધુનિક ખેતી નું માર્ગદર્શન મળે , નવી ખેતી વિષે જાણવા મળે, ઘેર બેઠા બીજ, ખાતર, વગેરે. ખરીદી પણ કરી શકો અને જો તમે તેના મેમ્બર બનો તો તમને યુંનિવિઆ ડોક્ટરની સેવા મળે.આજે જ આ ઉપયોગી સેવા નો લાભ લેવા યુંનીવિયા એપ ડાઉનલોડ કરો. ફ્રી એપ મેળવવા માટે અત્યારે જ ફોન કરો. 9910760748 #કૃષિ_કોલમ દરરોજ વાંચવા અમારી સાથે જોડાવ – ટેલીગ્રામ ચેનલ : https://t.me/krushivigyan– ફેસબુક પેઇઝ : https://www.facebook.com/krushi.vigyan –  4,765 total views,  83 views today

 4,765 total views,  83 views today