યુંનીવિયા મોબાઈલ એપ – આધુનિક ખેડૂતોનું એપ

યુંનિવિયા એક મોબાઈલ એપ છે આ એપ તમારા મોબાઈલમાં નાખો એટલે બઝારભાવ મળે, આધુનિક ખેતી નું માર્ગદર્શન મળે , નવી ખેતી વિષે જાણવા મળે, ઘેર બેઠા બીજ, ખાતર, વગેરે. ખરીદી પણ કરી શકો અને જો તમે તેના મેમ્બર બનો તો તમને યુંનિવિઆ ડોક્ટરની સેવા મળે.આજે જ આ ઉપયોગી સેવા નો લાભ લેવા યુંનીવિયા એપ ડાઉનલોડ કરો. ફ્રી એપ મેળવવા માટે અત્યારે જ ફોન કરો. 9910760748

#કૃષિ_કોલમ દરરોજ વાંચવા અમારી સાથે જોડાવ 📙 – ટેલીગ્રામ ચેનલ : https://t.me/krushivigyan📗– ફેસબુક પેઇઝ : https://www.facebook.com/krushi.vigyan

 4,748 total views,  66 views today

આ પણ તમને વાંચવું ગમશે.