🍀

સલ્ફર મિલ એટલે કે રીપ બ્રાન્ડ હેઠળ સારા જંતુનાશક વેચતી કંપની સલફર મિલ લિમિટેડ દ્વારા પાલનપુર ખાતે કૃષિનોવા રીપ ટેક્નોલોજી સેંટર સારું થયું છે ત્યાં ખેડૂતો પોતાની ખેતીને લગતી સમશ્યાનું નિરાકરણ મેળવતા થયા છે , સલ્ફર મિલના શ્રી હિતેષ પટેલની યાદીમાં જણાવ્યું છે કે તાજેતરમાં કંપનીના રિસર્ચ અને ડેવલોપમેન્ટ દ્વારા ખેડૂતો માટે ખેતીને સમૃદ્ધ બનાવવા માટે ઇનોવેટિવ પ્રોડક્ટનું લોન્ચિંગ રાજકોટ ખાતે 21 જૂનના રોજ ખાતે યોજાશે , સલ્ફર મિલ ના ડીલરો અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટરો અને ખેડૂતો આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે વધુ વિગત માટે મહેશ સોનવાને ને ફોન કરો 9970063933

ીના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો