રાસાયણિક ખેતીથી બગડેલી

રાસાયણિક ખેતીથી બગડેલી જમીન માં કાર્બન ગુણોત્તર વધે તે માટે આપણી પાસે સરળ રીતે સેન્દ્રીય તત્વો ઉપલબ્ધ છે ? પોતા પાસે પશુપાલન નથીને જો ગૌશાળામાંથી ટ્રોલી ભરી છાણ કેટલું મોંઘુ ?   જમીનની તંદુરસ્તી સુધારવાની તાતી જરૂર છે તે વાત 100 ટકા સાચી પણ તે માટે આપણી  પાસે શું વિકલ્પ છે? જમીન સુધારવા સાથે જયારે આપણે ખેતી કરીશું  ત્યારે પણ આપણો  આશય તેમાંથી આવક મેળવીને ગૌરવપૂર્ણ જીવન જીવવાનો હોય છે, આપણી ખેતી માં આવતી મુશ્કેલીઓ અને ચેલેન્જ કેવી કેવી આવે છે તે શહેરના લોકોને ક્યાંથી ખબર હોય?

#soil #soilHealth #ખેતરનીવાત

દરરોજ વાંચવા અમારી સાથે જોડાવ
📗- ફેસબુક પેઇઝ : https://www.facebook.com/krushi.vigyan
📙 – ટેલીગ્રામ ચેનલ : https://t.me/krushivigyan
✳️ – વોટ્સઅપ ગ્રુપ : http://wa.me/919825229966?text=krushi.

ીના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો