ખેતીની માહિતીનો ખજાનો વાંચવા બાજુમાં ક્લિક કરો.

તમે પણ શરુ કરી શકો – ફાર્મ ટુ ફોર્ક

● એક સત્ય ઘટના વાંચો એક ખેડૂતનો પુત્ર કારખાનામાં નોકરી કરે છે પરંતુ તેને ૧૨૦૦૦નો પગાર મળે છે. તેને પિતા સાથે ખેતી કરવાનો વિચાર આવ્યો, તેણે પોતાના ખેતરમાં એકઝોટીક વેજીટેબલનું કટકે કટકે વાવેતર કરીને શહેરના ગ્રાહકોને હોમ ડીલીવરી કરવાનો વિચાર કર્યો અને આજે એ યુવાન સવારે ૪ કલાક કાર્ય કરીને મહીને ૨૫૦૦૦ની કમાણી કરે છે. આવું આપણે જરૂર કરી શકીએ, જરૂર છે શરમ છોડી સીધા ઉપભોક્તાને પેદાશ વેચીને કમાવાની. કરો ફાર્મ ટુ ફોર્ક

અમારા સોસીયલ મીડિયામાં જોડાવ
વધુ માહિતી માટે નીચેની વિગતો ભરો

મંત્ર : આપણી માતાઓ અસલી એમબીએ છે.

મંત્ર : દુર્ઘટનાથી બચવા ગાડીની બહાર પણ ધ્યાન આપો.

બીજ મંત્ર : તમારાથી શ્રેષ્ઠ તમારો બીજો કોઈ ગુરુ નથી

" loading="lazy" />

મંત્ર : તમારાથી શ્રેષ્ઠ તમારો બીજો કોઈ ગુરુ નથી

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો