ની નવી પ્રોડક્ટ : સ્માર્ટ પોટાશ

સ્માર્ટપોટાશ એ રેડ આલ્ગી માંથી મેળવેલ કુદરતી પોટાશ અને સલ્ફર- પાણીમા દ્રાવ્ય છે. તે જૈવિક રીતે ઉપલબ્ધ- જે છોડની ચયાપચયની પ્રક્રિયામા સક્રિય રીતે ભાગ લે છે. ઓર્ગેનિક પોષક તત્વો પુરા પાડે છે અને તેની કાર્યક્ષમતા વધારે છે તેથી છોડની વૃધ્ધિ કરે છે અને વિપરીત પરિસ્થિતિમા શક્તિ પુરી પાડે છે. સ્માર્ટપોટાશના વપરાશથી ફ્રુટનું વજન અને ગુણવત્તા સુધારે છે અને જમીનમાં પોટાશનું વહન કરતા માઈક્રોબ્ઝને પોષણ આપે છે જમીનની જૈવિક-ભૌતિક સ્થિતિ, સોઇલ હેલ્થ તેમજ ગુણવત્તા સુધારે છે. ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ પ્રેકટાઇસીસનો ઉત્તમ ઘટક છે. પોટાશ, સલ્ફર ઉપરાંત બીજા અનેક પ્રકારના તત્વો પુરા પડે છે છંટકાવઃ ૫ ગ્રામ/પંપ- ૧૫ લી પાણી ૬૦-૭૦ ગ્રામ/એકર- ૧૮૦-૨૦૦ લી પાણી/એકર દરેક જતુંનાશક દવાઓ, ખાતર વગેરે સાથે મેળવી છંટકાવ કરી શકાય

અમારા સોસીયલ મીડિયામાં જોડાવ

કૃષિ માહિતીનો ખજાનો

એક નવા સલાડનો ઉમેરો થયો – અને કેપ્સિકમ યુક્ત

આજે નવી ટેક્નોલાજીની વાત કરવી છે આપણે જાણીયે છીએ કે ટામેટાની ખટાશ અને સ્વાદ માટે સારા છે , કેપ્સિકમ તેના કરકરાપણું માટે તો કાકડી જુદોજ

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

?

આર્ટીફીશીયલ ઈન્ટેલીજન્સ એટલે કે ખેતરને સ્માર્ટ ફાર્મ બનાવવાની વાત આપણે કરતા હતા અને છતીશગઢ જેવા રાજ્યોના ખેડૂતોના ખેતરના માઈક્રો ક્લાઈમેટ એટલે કે હવામાનની જાણકારીના સાધનોની

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

માં ૧૪ પ્રકારની ફુગ, ૧૬ પ્રકારના , , ૫ પ્રકારના બેકટેરીયા અને ૬ પ્રકારના કીટકો લાગે છે,

હવે ટેકનોલોજી બદલાઈ છે રોગકારક જાણવા માટે અદ્યતન સાધનો જેવા કે મલ્ટીપલ પીસીઆર અને કેમીકલ અને માઈક્રોસ્કોપ- શુક્ષ્મ દર્શક યંત્ર આવ્યા છે અને તે કઈ

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

ખેતરમાં ઈયળભક્ષી પક્ષીઓને બેસવા માટે ઝાડના ડાળા કાપીને છૂટાછવાયા ઊભા કરી તેમને બેસવાની વ્યવસ્થા કરવી. પુખ્ત ઈયળોને હાથથી વીણીને કેરોસીનવાળા પાણીમાં નાખીને નાશ કરવો. કુદરતી

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

:

રોગના અસરકારક નિયંત્રણ માટે શરૂઆતમાં રોગિષ્ઠ છોડ દેખાય કે તરત ઉપાડી નાશ કરવો.  ભીંડાના બીજને થાયામેથોક્ઝામ (૫ ગ્રામ પ્રતિ ૧ કિ.ગ્રા. બીજ) અથવા ઇમિડાકલોપ્રીડ (૧૦

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

ખેતી આજે ટેકનોલોજીના માઘ્યમથી દીવસે દિવસે નવા યુગમાં પ્રવેશી રહી છે

ખેતી આજે ટેકનોલોજીના માઘ્યમથી દીવસે દિવસે નવા યુગમાં પ્રવેશી રહી છે, જેમ જેમ વસ્તી વધતી જાય છે તેમ તેમ તે બધાને જોઈએ અન્ન, વસ્ત્ર આ

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો