સીમ કરે ટહુકો : જાત

અજાણ્યા ખેડૂતભાઈ સાથે કપાસની જુદી જુદી જાતો વિશે ઘણી વાતો થઇ. ફોન મુક્યા પછી આ “જાત” શબ્દએ મને વિચારતો કરી મુક્યો.  “જાત” શબ્દ તો આપણી સંસ્કૃતિ કે આપણી ગુજરાતી ભાષા જેટલો જુનો શબ્દ છે અને ખેતીમાં તો ડગલે અને પગલે આ શબ્દનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ.   112 total views,  8 views today

 112 total views,  8 views today

વાડી : સીમ કરે ટહુકો

વાડી : સીમ કરે ટહુકો

વાડી : સીમ કરે ટહુકો    વાડી અને ખેતર બંને શબ્દો કદાચ ન જાણતા લોકોને એક સરખા લાગે પરંતુ બંને  વચ્ચે ઘણો તફાવત છે. વાડી અને ખેતરનું બંનેનું કુદરતી રૂપ અને સૌંદર્ય અલગ અલગ છે. #સીમકરેટહુકો #simkaretahuko #Harshaddave @harshaddave

જીતુંભાઈ : સીમ કરે ટહુકો : – હર્ષદ દવે

જીતુંભાઈ  :    સીમ કરે ટહુકો :  – હર્ષદ દવે

સૌરાષ્ટના મોટાભાગના ગામડામાં નજર રાખો. ત્યાં એકાદ તો ચોક્કસ મળી આવે. આ વજુભાઈ નામ જ એવું છે કે તે અત્યારની પેઢીમાં જોવા મળતું નથી એટલે કોઈ પણ વજુભાઈ મળે પ્રૌઢ કે વૃદ્ધ હોવાની શક્યતા વધારે હોય છે. જેમ કોઈ પણ ગામ કે શહેરમાં એક વજુભાઈ મળી આવે તે રીતે સૌરાષ્ટમાં વસતા કોઈ પણ માણસના અંગત પરિચયમાં એકાદ વજુભાઈ જરૂર હોય છે. આ વજુભાઈ ખરેખર તો હુલામણું નામ છે. કોઈ પણ વજુભાઈનું મૂળ નામ વૃજલાલ હોવાનું અને લોકો તેને વ્રજ્લાલ તરીકે સંબોધન કરતા હોય છે. તેમાંથી જીભવગુ ટુકું નામ વજુભાઈ થઇ…

નક્ષત્ર : સીમ કરે ટહુકો : – હર્ષદ દવે

નક્ષત્ર  :   સીમ કરે ટહુકો : – હર્ષદ દવે

કુત્રિમ વીજળીના ઝળહળાટમાં આપની પાસેથી રાતનું આકાશ છીનવાઈ ગયું છે. કુદરતી સૌન્દર્ય નિહાળવા માટે રાત્રીના આકાશનો આપને ક્યારેય વિચાર કરતાજ નથી. શહેર તો ઠીક, ગામડામાં પણ ટુયબલાઈટ, સોલાર લાઈટ કે એલઈડી લેમ્પના અજવાળામાં આપણે આકાશમાં માત્ર ચંદ્રને જોઈને જ સંતોષ માનીએ છીએ. પરંતુ ગામમાંથી બહાર સીમમાં નીકળી પડીએ કે ખેતરે પહોચીને ખાટલો ઢાળીને નિરાતે બેસીએ તો ખરા અર્થમાં આકાશદર્શન થઇ શકે. ચંદ્ર વગરની અંધારી રાત હોય તો હીરાજડિત નભ મંડળનાવૈભવની વાત જશું કરવી ? ગણ્યા ગણાય નહિ, વિણ્યા વિણાય નહિ એટલા તારોડીયા કુદરતે આપના આભલામાં ટાંકી દીધા છે. એ તારલાઓને…