યુંનીવિયા મોબાઈલ એપ – આધુનિક ખેડૂતોનું એપ

યુંનીવિયા મોબાઈલ એપ – આધુનિક ખેડૂતોનું એપ

યુંનિવિયા એક મોબાઈલ એપ છે આ એપ તમારા મોબાઈલમાં નાખો એટલે બઝારભાવ મળે, આધુનિક ખેતી નું માર્ગદર્શન મળે , નવી ખેતી વિષે જાણવા મળે, ઘેર બેઠા બીજ, ખાતર, વગેરે. ખરીદી પણ કરી શકો અને જો તમે તેના મેમ્બર બનો તો તમને યુંનિવિઆ ડોક્ટરની સેવા મળે.આજે જ આ ઉપયોગી સેવા નો લાભ લેવા યુંનીવિયા એપ ડાઉનલોડ કરો. ફ્રી એપ મેળવવા માટે અત્યારે જ ફોન કરો. 9910760748 #કૃષિ_કોલમ દરરોજ વાંચવા અમારી સાથે જોડાવ – ટેલીગ્રામ ચેનલ : https://t.me/krushivigyan– ફેસબુક પેઇઝ : https://www.facebook.com/krushi.vigyan –  4,340 total views,  44 views today

 4,340 total views,  44 views today

વિક્રમ સીડ્સનો કપાસના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

વિક્રમ સીડ્સનો કપાસના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

 20,273 total views,  67 views today

 20,273 total views,  67 views today

બાયોઝાઈમ શું છે ? કેવી રીતે બાયોઝાઈમ પાકનું વૃદ્ધિ એન્જીન ગણાય છે ?

બાયોઝાઈમ શું છે ? કેવી રીતે બાયોઝાઈમ પાકનું વૃદ્ધિ એન્જીન ગણાય છે ?

 17,476 total views,  2 views today

 17,476 total views,  2 views today

ગ્લોબલ એગ્રી જીનેટિકસના હા. મરચા આમલા |

ગ્લોબલ એગ્રી જીનેટિકસના હા. મરચા આમલા  |

કપાસનું ઉત્પાદન વધારવાનો ઉપાય – ૭  13,402 total views,  1 views today

 13,402 total views,  1 views today

જાણો ઓક્ટોબર મહિનાના કૃષિ વિજ્ઞાન અંકમાં શું શું માહિતી છે.

જાણો ઓક્ટોબર મહિનાના કૃષિ વિજ્ઞાન અંકમાં શું શું માહિતી છે.

ઓક્ટોબર મહિનાના અંક માં ખેતી પાકોમાં જીવાત અને રોગ માટે વપરાતા કેટલાક તળપદી નામ વિષે જાણો – ડો. ડી.એમ. કોરાટ દ્વારા.  કોલીફ્લાવર માંથી બનતી વેફર વિષે વાંચો કૃષિ ટેકનોલોજીમાં બિન પિયત ચણાના ઉત્પાદનની સફળ વાર્તા વાંચો.  કોન્ટ્રાકટ ફાર્મિંગ થશે તો કેવા કેવા સ્પ્રેયર અને મશીનરી આવશે વાંચો કૃષિ ટેકનોલોજીમાં ગ્રો ઓનલાઈન – મહિકો ગ્રો દ્વારા નવી સેવા વિષે વાંચો.  કપાસ ની ખેતી માં પ્રખ્યાત રાસી કંપનીની કપાસની સફળ વાર્તા  મશરૂમમાંથી બીયર બનશે વાંચો કૃષિ ટેકનોલોજીમાં બોમ્બે સુપર હાઈબ્રીડ સીડ્સ એટલે બીજ ની ગુણવત્તા. નિધિ જીરા બીજ લાવે તમારા જીવનમાં રિદ્ધી…

 259,886 total views,  40 views today