ખેતીની માહિતીનો ખજાનો વાંચવા બાજુમાં ક્લિક કરો.

તમે કૃમિની શ્રેણીમાં છો

આપણું ઓષધ :

 વિશ્ચમાં દરેક જગ્યાએ આહારમાં તેનો ઉપયોગ જાણીતો છે. તે ખોરાકને સ્વાદિષ્ટ બનાવે છે અને શરીરની તંદુરસ્તીમાં વધારો કરે છે. પ્રાચીનકાળમાં પણ ચેપ સામે લડવા માટે

વધુ વાંચો>>>>

ની ગંઠવા :

આ પ્રકારના કૃમિ મૂળ ઉપર અસંખ્ય નાની-મોટી ગાંઠ બનાવે છે ગાંઠો ચીરતા અંદર સફેદ રંગની ન ઉંમરની ગોળ કૃમિની માદા જોવા મળે છે. આ કૃમિનો

વધુ વાંચો>>>>

નો સમાવેશ રોજ કરો

ભારતીય આહારમાં અનેકવિધ બનાવટોમાં તેનો મસાલા તરીકે ઉપયોગ થાય છે. હળદરનો ઉપયોગ પ્રાચીનકાળથી સંધિવાનો દુઃખાવો દૂર કરવા માટે થાય છે. વિશેષમાં સંશોધનથી જાણવા મળેલ છે

વધુ વાંચો>>>>

નું જીવનક્રમ શું છે ? શું તમે જાણો છો ?

આજે દાડમની પણ વાત કરવી છે. દાડમની ખેતી બધાએ અપનાવી પરંતુ દાડમની ખેતીમાં કૃમિ મોટો શત્રુ સાબીત થઈ રહ્યો છે. આ કૃમિને અંગ્રેજીમાં નેમેટોડ કહે

વધુ વાંચો>>>>

એક સારું શા માટે ગણાય છે ?

 પપૈયાનું મૂળ વતન દક્ષિણ અમેરિકા છે, જે ૧૭ મી સદીમાં  પોર્ટુગીઝો દ્વારા ભારતમાં આવેલ. હાલ તે સર્વત્ર થાય છે. પાકા પપૈયા ટુકડા કરીને ખવાય છે.

વધુ વાંચો>>>>

ખેતી પાકોમાં થી નિયંત્રણ

આજના ઝડપી યુગમાં મોટાભાગના માણસો માનતા હોય છે કે, ફકત રાસાયણિક જંતુનાશક દવાથી જ જીવાતોનું ઝડપી અને સફળ નિયંત્રણ થઇ શકે છે. પરંતુ વાસ્તવમાં હકીક્ત

વધુ વાંચો>>>>
કૃમિ સામે રક્ષણ આપતી એક આધુનિક કૃમિનાશક

" decoding="async" loading="lazy" />

નિમિટ્ઝ સામે રક્ષણ આપતી એક આધુનિક કૃમિનાશક

નિમિટ્ઝ કૃમિ સામે રક્ષણ આપતી એક આધુનિક કૃમિનાશક  #farmtechnology #nimitz

વધુ વાંચો>>>>
પ્રયોગ

" decoding="async" loading="lazy" />

કાબરી અને લીલી ઇયળને ભગાડે કુવાડીયો, ધતુરો અને સીતાફળ !      આજે પાક સરક્ષણમાં ખેડૂતોના ખેતી ખર્ચ ઘણો વધી રહ્યો છે. બજારમાં મળતી રાસાયણિક દવાઓથી

વધુ વાંચો>>>>