ખેતીની માહિતીનો ખજાનો વાંચવા બાજુમાં ક્લિક કરો.

તમે નેટાફિમ ઈરીગેશનની શ્રેણીમાં છો

મરચીના પાકમાં – ચાલો ઉત્પાદન વધારીએ.

" decoding="async" loading="lazy" />

ના પાકમાં – ચાલો ઉત્પાદન વધારીએ.

જેનો પી.એચ. આંક ૬.૫ થી ૭.૫ ની વચ્ચે અને ટી.ડી.એસ. ૧૨૦૦ થી નીચે હોય અને કાર્બનિક પદાર્થ થી ભરપૂર હોય તેવી જમીન વધારે માફક આવે

વધુ વાંચો>>>>
પિયત વ્યવસ્થાને સરળ અને સુગમ બનાવતી ક્રાંતિકારી શોધ – નેટાફિમ ફ્લેક્સનેટ પાઈપ

" decoding="async" loading="lazy" />

પાકમાં વ્યવસ્થાને સરળ અને સુગમ બનાવતી ક્રાંતિકારી શોધ – નેટાફિમ ફ્લેક્સનેટ પાઈપ

વધુ વાંચો>>>>
બુંદ બુંદ સમૃદ્ધિ : ડ્રીપ થી ની ખેતી બની નફાકારક

" decoding="async" loading="lazy" />

: ડ્રીપ થી ની ખેતી બની નફાકારક

નેટાફીમ ડ્રીપ થી ડુંગળીની ખેતી બની નફાકારક નેટાફીમ કંપની એ વિશ્વમાં ૧૧૦ દેશોમાં કામ કરતી અને ખેડૂતોમાં લોકપ્રિય કંપની છે નેટાફીમ કંપની ખેડૂતોને ઉતમ એગ્રોનોમી

વધુ વાંચો>>>>