તમે કૃષિ માહિતીની શ્રેણીમાં છો

જામની લાલ બહાદુર (ગુજરાત આણંદ લાલ )

– જો પ મીટર બાય ૫ મીટરના અંતરે વાવેતર કરવામાંઆવે તો, આ જાતમાં ૬ વર્ષના છોડ દ્વારા ૩૫.૮૫કિ.ગ્રા

માટૅ એ પશુઓનો મુખ્ય ખોરાક છે

 – . પશુઓને બારેમાસ લીલોચારો મળી રહે તેવું આપણે આયોજન કરવું જોઈએ. આ માટે પશુઓની સંખ્યાના આધારે ઘાસચારા

સેગ્રીગેશનનો નિયમ.

● કૃષિ વિજ્ઞાનિક તરીકે ગ્રેગોર મેન્ડેલે એક બીજો નિયમ આપ્યો તેને કહેવાય સેગ્રીગેશનનો નિયમ. એકવાર નર અને માદા

૨૦૦ વર્ષ પહેલા કોઈએ નવું સંશોધન કર્યું તેના લીધે આજે વિશ્વ અન્ન અને ખોરાકના ભંડાર પ્રાપ્ત કરી રહ્યો છે.

● આજે મેન્ડેલને યાદ કરવાનું કારણ એ છે આજે ૨૦૦ વર્ષ પહેલા કોઈએ નવું સંશોધન કર્યું તેના લીધે

ના છોડ સંકરણ દ્વારા ે જોયું કે બે પ્રકારના જીન હોય છે

વટાણાના છોડ સંકરણ દ્વારા ગ્રેગોર મેન્ડેલે જોયું કે બે પ્રકારના જીન હોય છે એક છે પ્રભાવી જીન અને

માં ક્યારે અને કેટલું આપવું ?

ટામેટાના પાકને ચોમાસા દરમિયાન વરસાદની પરિસ્થિતિ, જમીનનો પ્રકાર અને બીજની જાત અને પાકની જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું. પ્રથમ

વિવિધ ો કરીને પોતાના જ્ઞાનને ચકાસતા તેણે ના છોડનું સૌ પ્રથમ સંકરણ કર્યું.

ગ્રેગોર મેન્ડેલ એક પાદરી હતા અને ઓસ્ટ્રીયામાં જન્મેલા તે બોટાનીષ્ટ એટલે ઝાડ પાનના વૈજ્ઞાનિક હતા, શિક્ષક પણ હતા

ક્ષારવાળા પાણીનો ખેતી માટે ઉપયોગ કરી શકાય ?

 – ક્ષારવાળા પાણીનો પિયત ખેતી માટે ઉપયોગ કરી શકાય ? આજની આ સમશ્યા છે . પાણી ક્ષારવાળુ હોવાથી

જુલાઈ -૨૨ નો અંકમાં કઈ કઈ ઉપયોગી માહિતી પ્રસિદ્ધ થઇ છે ?

૪૮ વર્ષથી પ્રસિદ્ધ થતું કૃષિ વિજ્ઞાન માસિકમાં પ્રસિદ્ધ થતી ઉપયોગી માહિતીની વાંચકો દર મહીને આતુરતાથી રાહ જોતા હોય

દ્વારા દૂધ-ઘી-માખણનું સેવન થતું મહેનત સામે ખેડૂતોને બળ મળતું,

ત્યારે પશુપાલન દ્વારા દૂધ-ઘી-માખણનું સેવન થતું મહેનત સામે ખેડૂતોને બળ મળતું, ગાયની પેડીગ્રી – વંશપરંપરાગત સંવર્ધન થતું, બળદને

માં સોઇલ કાર્બન વધારવા શું કરવું ?

જમીનમાં સોઇલ કાર્બન વધારવા શું કરવું ? સોઇલ કાર્બન માટે જમીનમાં શેનું ઉમેરણ કરવું કે જમીનને તંદુરસ્ત રાખવા

ભૂતળનું પાણીઃ

પાણી પ્રાપ્તનું મુખ્ય સ્ત્રોત વરસાદ છે. પર્યાવરણ અને પરિસ્થિતિ મુજબ જે તે સ્થળે ઓછો-વધુ, વધુ-ઓછો જે કંઈ વરસાદ

વરસાદની આગાહી એક વિજ્ઞાન:

રૅડિયો કે ટીવી સમાચારમાં હવામાન ખાતા તરફથી વિગત અપાય કૅ “આવતા ૪૮ કલાકમાં સૌરાષ્ટ્રમાં જોરદાર વરસાદ પડવાની વકી

ભૂતળમાં કઈ જગ્યાએ કૂવો કે કરશું

તો આપણી મોલાતોને સિંચાઈ માટેનું પાણી મળી આવશે એ જાણવું ખેડૂતો માટે સહેલું નથી. મોટાભાગના ખેડૂતોની વાડીઓમાં ““અહીંપાણી

ગાડાં ખેડૂત અને આકાશ

ગાડાં ખેડૂત અને આકાશ

વિદેશમાં ઘણાં લોકો નોકરી વ્યવસાયે વહેલી સવારે ભૂગર્ભ ટ્રેનમાં પ્રવાસ કરીને પોતાની કૃત્રિમ અજવાસવાળી ઓફિસમાં ઘૂસી જાય છે

ગાડું લઈને તો કોણ ખેતરે જાય છે ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLXh3pzDf_QMcFHUIkBnBoGm7HM1xIlGJcwiMts1iza8LSus8W-hbkRfwOqkhAJTufg9djpapfk08C9R7_NQ6dHYI87hKShwkiToVNMiPmVeHqL6cuLdQmrd63Aai9VUzCJcpQaHiLAAVfMeCdU4PImg3Q=w800-h445-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

આજે લઈને તો કોણ ખેતરે જાય છે ?

એકવીસમી સદીનો યુગ ઝડપી બની ગયો છે. મોટર અને મોટરસાયકલ આવી ગયા છે. ભલે ચાર પાંચ કિલોમીટર દૂર

ટામેટા અને કેપ્સિકમ યુક્ત

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVLXzPTBcBYy4rEuDExKdcCtVS14g4Evmu0c53AUUoCjeFziPYk7qXenAJdkEFVmtEHfN4z_waEEn4FehjQGxXdNHbB6Ew73D_tarbMSozi9Gn_RIpnNn8mfyX5ypUPkCtTIVw0WsBSopD3UTqk81NPgg=w1137-h631-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

એક નવા સલાડનો ઉમેરો થયો – અને કેપ્સિકમ યુક્ત

આજે નવી ટેક્નોલાજીની વાત કરવી છે આપણે જાણીયે છીએ કે ટામેટાની ખટાશ અને સ્વાદ માટે સારા છે ,

જીવાત , , ના કીટકોનું નિયંત્રણ વિષે જાણવું પડશે

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLX2gpCyV0kC--7CiRmSOq0Dyw_MJdpM9-trDjR8HHYmmkVfpxuYitdC8-GaDL_M5yumXvznytXfyj31bxHUWgZ-QsoXrKzU9icgN8Ev2JJm8BYfnwYCXLBQfMLDc_oJcBQR1mXGACP9W8gOyQ0rBI_nFw=w800-h445-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ટકાઉ ખેતી કરવી હશે તો , , ના કીટકોનું નિયંત્રણ વિષે જાણવું પડશે

 ટકાઉ ખેતી કરવી હશે તો જીવાત , રોગ , જમીનના કીટકોનું જૈવિક નિયંત્રણ વિષે જાણવું પડશે , સૂર્ય

અનાજ અને વસ્ત્ર માટે , સાથે વૃક્ષોની ખેતી થતી હોય

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLWiPm_TKZNJ94M2GHFLGPdlh0sxrOm4XEnGSDJ55P5sauzzfTcDzYJOZJDX9GR8JW0bR7C8InDmyqv8vrz5ChRMejXB5mEX99_D51J5LW_LCtlPg-dcvsVObqm1jnD0jXKm7w3gOMstHddbWInyJIq3Yg=w800-h445-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ટકાઉ ખેતી એટલે જેમાંથી અને વસ્ત્ર માટે , સાથે વૃક્ષોની ખેતી થતી હોય

એક વાત  સાચી કે ખેતી ટકાઉ હોવી જોઈએ , ટકાઉ ખેતી એટલે જેમાંથી અનાજ અને વસ્ત્ર માટે કપાસ

બીજનું શું થાય ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLXxfJTDB5pKD6jbJhGPJzYmA2qgwv-3NN0n2tj8gG-0HJmRcgnDSIBcavvEYPv-nMFIAHwRf4eyZcWC3rg8i4I5h6au0XJIYb8o17gdd0v-hNejGx8U9cbOuNobq47JjMbXOgTROGAJYbSa6hoHOW8UQw=w800-h445-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ખેતરે જાવ તો ખબર પડે કે વરસાદ સમયસર ના પડે તો વાવેલા નું શું થાય ?

શહેરના અથવા તો ખેતી સાથે સ્નાન સૂતક નથી તેવા વાતો કરવા વાળા  લોકોને ખબર નથી કે કેટલા વીશે

બુંદ બુંદ સમૃદ્ધિ : સાથે – એક સ વાર્તા

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/OFIhdlmkVT8bBqvRPSyIvtJ8J2uY9ihMlJfnMi4NPWCUhoaqREetgvZH-lWCtiOh-Uu2h7NtTtB2hY-xGlqmKFNNNKT450ZUOtiSThVXaG6v6lCxLs8HNDwGY-zmlAImobBJtAUTmwVE0-ipGjMIEWajav3dhiC91nHGYdHf1PXll5NHVswYlcOoHJxHh4n46Bon9hsGWLZXIhRZp_6RYh2r9NKRs2xwNweBflnQFjxr6N5Xo-pTrBOnqdausZ1eccj390vkTnqyZgVTJ1qDZi2OFJ63ZBQoCJApW1SWbCH8TbcD8NFoZxSUofM3TeaByaNjizsrkoI1juQEvJFNdEm-a4tMjjzX-2UBhi9mqz3YGkX-cZ3JgPh4pJVzVHaLuWmW5hJEUF2ouiL1wdUfVEsWyWozeBfgyWkD27XhWAoeeWcwkCgEe32c_t7tsJq8K0257ORJtsC5-MqK4PpotoRPWuWVTfyETzFXsMrlDXRjXv8XT7eSLZFn9lN_g5bhwCgcvj7DWEnvgbGJQlk2FSh0l9BSQUD2EsAaoLzy52c4WmTcs3-L_UGXayvOnfar43FOq88BQvccZ2gsQMyds0nQKciwwb3YtLUMY41EAtKyGtnrwKEM0ZJFHxaTMt9vcWEpH4KhoqDtsbaZt8XBfK28lTL3XvE8irRQ4-wGiFmgLdcbJ_DDXcud9WIfhCEIHOmYiS7S3hubuyYgK1FlJRi4=w709-h354-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

: સાથે – એક સ વાર્તા

કૃષિ ટેકનોલોજી : ભારતીય કૃષિ ક્ષેત્રને નવા સીમા ચિહ્નો માટે જરૂર છે નવા સુધારાની

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/nsFPznfHwEWU3KuSuiYzQ3942Jp69Le4-5-0c0djaoPpBtJ1x7E5DcT4eC-vOsXZD1EiGhGDDqLAmK7jL9QYcjJTlWhB6zFGeyWIz40UoLOm6V1_2sRDPezUVz7IDwlYDLSK5HM0Jpik61ktE7ZUofrPXaL6EPsxnGYa7C4JBRWq45tyoFDTKJ6KtlzcHX1-tx_5y-wPL_yqsLoqa6v7bnAMHEGteJg6e8wyieRhqHd47484v6wNNabdRpH0AcNnA6CTiotfkMrbgjngm84NZMk8X61F6XPKC8Q7eLTHaLBcs7d1RMQOGDZkCRGu67QrjkYzNGxfKE-xIpsITERopPKLsuRtsfziKfBI11xSCsE-8tu9SQdLWhJ7xC73GppVKyc8_p352e_HA-bP16AaIdZcJcVC0PwUH5UyUqkH86-nRQFoM3lQyUgg8onLnlJ2AvPrqpnZbK59dQxZ9uXfAQ0sd5OlVXdm60NdlKhY7ZsFKbdu6DlLyu5eA1ay7F54JcmfFK8DUfrBWQ7QpKu2FrVn3zjYY75TczL2c-wZzAU9pT-sK8Br6fnO62j1rdlHJqn_znjS3Lzh60DDKZ3POJX-8MRXFreDPpwC-A_vjPEWmAEoKEjq6hnxQVETSaeCNrKnl8TdhktqBQ4NRsgSVDEn1XKusCrXl0n-nl64NIO-3e4JCMdzTnganQioE_v-8-MIr2OZ_8weY14UbJTL51to=w709-h354-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

: ભારતીય કૃષિ ક્ષેત્રને નવા સીમા ચિહ્નો માટે જરૂર છે નવા સુધારાની

આંગળીના ટેરવે :આપણા મોબાઈલમાં આપણી વાડી કહેશે પોતાની વ્યથા.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/WEBQjR8YwJEnjfNzVrsJLQOkHs0-CnVNmZb-TysnzWHLj5ypfVQ5chrcnKLOlR4J7mxHco0cvejvYE1tDnH6E_xuY5e9tK-PDsD7aRmzvOACqAlNtJtxMnBhgPYB7DEeJeCMHMZ6oxT5x2q2sl61uRNdlIFu5lws008erWtLO4fR-hAQKE9swiewQEmWJoiGwyihjSqNM6Joy9p1KWEsomQssusWDICPnpBFdr-G9N4MGKvK7BD3Ni4eHZkQqPISvzVQ-mVLkXIaiQ_0kumMYfoF-9bTk3MPMsc7jS6GFUVIW_CaE2BbKG3Iss-AhnN4Il6oP3z80dLq3mHUDlKSy7CwM0cFvUYAPhc0h_BxJizYm9GWbipcfFio37J6x7X3RLvFwnDD45Ec0kvbnCfs3fVcerwJq7Y8-wgbtOd9qqcsL-CaTW_0liQHRfKq2rvWbgUxkVy5Wabc2O_JR-FLZEQ042l95gRgiPMTfOevA8shadNSJ-d96B4uAel-ePD9ey6ZQLpESh-3QA3c2WekL8OCHLzmibJ4Qu1cByLhzvKtjcXXYbp11ZAl_1mtIqRQ-uHfqZrWQn7Fni_K8C2m3bNO4fx0NZFXArg7z_n1f34QtMa_21Vtu_HsEgkKMzxIaBkiPY1iNbP-glS0RussOnjtAxteWnTmo8bwFxc9Ms82ven6P1lUPxYIYu8hiGNWk5zu2VQzzWm-73HDlQBwF3UD=w709-h354-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

:આપણા મોબાઈલમાં આપણી વાડી કહેશે પોતાની વ્યથા.

શું એવું શક્ય છે? શું આ વૈજ્ઞાનિક હવામાનના સાધનો આપણા ખેતરમાં ફિટ કરવાનો ખર્ચ વધુ થાય ? શું

કૃષિ ટેકનોલોજી

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVn7u9iG38gL2xm_3V0WNs13VIuImOX72vPW4R-rJ6ZHCuXawxj52h7hNegorr5_kcNaZpE88qtnf1rrFGZz5j3dEiq5BkUjwOwrtiICeOwRjchD6OkzPqqXlnY_piZWQeaVZUhSI19vcMiazaxXzDV9g=w571-h377-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

મધમાખી ન હોય તો અનાજ પેદા ન થાય તે ઘણે અંશે સાચું છે કારણ કે આપણા પાકોમાં ફલીનીકરણ

બુંદ બુંદ સમૃદ્ધિ : જૈન મીની ફુવારાથી ની ઉપજ અને ગુણવત્તામાં સ્થાપિત વિક્રમ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLX2taI8JdzPjYiNvEt1osp2B44WuL2Z3S1qt-rSFU9i7Z_1YE3DtBWlh7sH8SX6WYQ9UwrDZKfT_ZYnle4h32L8YCqLTrxuPff89XbdbkKY46wxZHBl5DT3ow2PVsJjm1BdihkGb0g-Idp1oj0wm_nDqw=w608-h452-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: જૈન મીની ફુવારાથી ની ઉપજ અને ગુણવત્તામાં સ્થાપિત વિક્રમ

વ્યક્તિ વિશેષ : લલ્લુભાઈ પટેલ : એક પનોતા ખેડૂત પુત્ર

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVqBH5qmZfukQ5R4cmum8LBk_OvuUagkx19HJ00RAJV33qzbFFJxUh7QFGqbaSOZHSbwIxYFhLRwnHondBU_e9aR0PExt8_PPnondaVR3yzf-MOKb9__Kj2vmYQa0mSsBaN7bu6CYBvGf5AEChVu86nKw=w608-h379-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: લલ્લુભાઈ પટેલ : એક પનોતા ખેડૂત પુત્ર

આંગળીના ટેરવે : IMT બીપીએન એપ્લીકેશનના લાભ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLWOpr2lsXqHL6rAMzaWVC8cVQbNNqhITsGvdi93G__hGtGvekRjA9HFBPvNI6ywkj8ns-7-Fy77ZUE6ckllXtTFJI1uChrBIpODjkwMCxQyOrE2DfESIGI3I2rIqRWhUnuIDBMa-7kQLmbb0Ctgwh865A=w608-h472-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: IMT બીપીએન એપ્લીકેશનના લાભ

પશુઓમાં રસીકરણ કરાવો

પશુઓમાં ગળસૂંઢા નામનો રોગ જોવા મળે છે. આ રોગના અટકાવ માટે રસીકરણ ખૂબ ઉપયોગી છે. નાના વાગોળતાં પશુઓ

જમીન સુધારણા : ક્ષારીય અને ભાસ્મિક નું

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLUQWzwyTn40nf8__aZiSF6KTF0KYpKYXnSD0EOTQsZ9dP-i2zS6a0zQITYN80r9WSKhHs43Rwjx6_s_xM398PXv8SsqXB_42c0I4KicaPfxAk9Vp_USVqYLO-9VYSCajVL6YIsI1-yafIT78szyWf7B3w=w1050-h690-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: ક્ષારીય અને ભાસ્મિક નું

જમીન વગર લીલા ઘાસચારા ઉત્પાદનનો વિકલ્પ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://www.verticalroots.com/wp-content/uploads/2020/03/Arugula_Roots-1080x675.jpg?is-pending-load=1" />

હાયડ્રોપોનિક: વગર લીલા ઘાસચારા ઉત્પાદનનો વિકલ્પ

અમૃત માટી બનાવવાની રીત અને તેની દેખભાળ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3c-_gUBoOEwBPs5SdwQrfemP85nqNcHQfnnKqRnP1-HcBVDJdf7qvMCW951tt9oa00Tj4lZM0P8ViD1c3FaDtwfRBYkUyWUwI1z9q6a171W8aLS_C8CGq2g2eZPYFpJpLGLE5VwQd9QTt44JQdsDZn37g=w684-h928-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

અમૃતમાટી: બનાવવાની રીત અને તેની દેખભાળ

પિયત વ્યવસ્થાને સરળ અને સુગમ બનાવતી ક્રાંતિકારી શોધ – નેટાફિમ ફ્લેક્સનેટ પાઈપ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3fpPLthqGLro1im7THVOZLVhZy0Z8GLWov6a1KfBMfGzLzmFKxHh74Iijbcr3Fa8Q_qr2o31YLvVkaDSmBXVncDaPwqC4Nb8EyDWc1wA7DGqlYAYpRRNOgfb6zPH81-x1Y0ZRl1tS86f7de1UAqLLiWIQ=w656-h889-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

પાકમાં વ્યવસ્થાને સરળ અને સુગમ બનાવતી ક્રાંતિકારી શોધ – નેટાફિમ ફ્લેક્સનેટ પાઈપ

શેરડીના પાક માં દ્વારા ઉત્પાદન કેવી રીતે વધારી શકાય ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/Krushi-Vigyan-August-2020-2-17_result.jpg?is-pending-load=1" />

ના પાક માં દ્વારા ઉત્પાદન કેવી રીતે વધારી શકાય ?

    બીટી ટેકનોલોજી  બીજા દેશોમાં    ખેડૂતોનું બીટી આંદોલન    ત્રીજો હાથ    પૂઠાના બોક્સની શોધ   

માં નું મહત્વ

ગુજરાતી માં એક કહેવત છે “શત્રુ ને ઉગતા પહેલા જ દબાવી દેવો” અને બીજી એક કહેવત “પાણી પહેલા

કૃષિ ટેકનોલોજી: ી ટેકનોલોજી ા દેશોમાં

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3cLczYBFLhtEuQk5vAIDdNYv6jTEEPdnP1HY5-EsGVGz5fRz6Tm6S1CzYlFBbYjpTbyFLU13bb4p-c81R49rQl4xLISIo1go63YdgSSra5i2eqVluWSYGoxZkNQAQQNNbxdkeZV407nU4VGvzRBqqu3hw=w684-h928-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: ી ટેકનોલોજી ા દેશોમાં

પપૈયા

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-LVETfcoJsT4/XpWsOiwm3uI/AAAAAAABKPA/22Hz9250nic0vBieTnICeI5Kh6Q6YWEIwCKgBGAsYHg/s1600/2%2B%252811%2529.jpg?is-pending-load=1" />

જી એમ

પોતાની શાકભાજીની બ્રાંડ | ફળમાખી અને ફૂદાની હાજરી પૂરશે નવી ટેકનોલોજી ડ્રોન ટેકનોલોજીની એકયુરેટ મદદ #શાકભાજી @krushivigyan #agriculture #krushivigyan

કૃષિ ટેકનોલોજી : ટેકનોલોજી કહેશે ક્યારે છાંટવી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3eFSgaJ6W5uey5trkmZgspR2ZBCrJIwc71W3GpKr8N9iFH0cn-UOSuJ6v0ym2ENNYsVHpgM8PV2ZCYGSkzKvBP4labaHWpwoM_VVefVBLegjphcygLzgubkhG8dENWXB02XmfLe6mC3T6VoNNVBdm9BJQ=w684-h928-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: ટેકનોલોજી કહેશે ક્યારે છાંટવી ?

પાક સંરક્ષણમાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-iTC0L73g5l8/XimL778aY4I/AAAAAAABHio/FdpW3ALey6oKcVwmhNl5EhAXIbJ_RFpkwCKgBGAsYHg/s1600/2019%2B12%2Binner_page_1-15.jpg?is-pending-load=1" />

માં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ

ફાર્મ ટેકનોલોજી #farmtechnology #technology #dron #farm વધુ વાંચવા માટે કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો.

કૃષિ ટેકનોલોજી : ો લાંબા સમય સુધી સારા રહેશે.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3f6M9YIrv0U55as_jvxinde7TAdT5YauEAM1KbTmXS3alBJhYdQmcjgGzRMq0zpS-kfTYaP6Ke3ceAaof0momyIgSZBj68cTATQZQmpnJ01ESXvboFoAF7kedur5MmE-Ypp1hW1nd-JdYx5LbLSc2zk4g=w684-h928-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: લાંબા સમય સુધી સારા રહેશે.

બાયરની નવી – એવરગોલ એક્સટેન્ડ⁠ ⁠ ⁠

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-0HYp_800OLY/XRdEUN3vNlI/AAAAAAAA6Ow/HBsXYCgquAoSllVJGj-TsABOmF9B-JEbgCLcBGAs/s1600/54%2BMAY%2B2019-32.jpg?is-pending-load=1" />

ની નવી – એવરગોલ એક્સટેન્ડ⁠ ⁠ ⁠

બીજ માવજત : ની તંદુરસ્તી અને બીજ માવજત

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-P9QNu8L3vO4/XRcXENdIZxI/AAAAAAAA6GQ/zbD_7XDTFkY1cLgernMnKNLcJt9kdRXOwCLcBGAs/s1600/12%2BMAY%2B2019-6.jpg?is-pending-load=1" />

માવજત : બીજની તંદુરસ્તી અને

બીજ માવજત : બીજની તંદુરસ્તી અને બીજ માવજત #JAU #beejmavjat #Seedtreatment @KrushiVigyan

પિયત : સુક્ષ્મ પિયત પધ્ધતિની તકો અને પડકારો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/2019-03-march-16-1.jpg?is-pending-load=1" />

: સુક્ષ્મ પિયત પધ્ધતિની તકો અને પડકારો

કૃષિ ટેકનોલોજી : અને નિંદવાનું કામ કરતો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3f-g7Oj8ONFyBb5SFkem412ka6b7Lt78fpGRUqncuu94u32xUbMYC2UHrF5NmFYqaI16RrxESRiYIAcGh6tN7vf267OCR1sFUSgDxD_wDuWbaq8YD_dm2h3E6iOiAs3Yv0MUNQwF2HidtYpwWHQtjl3rw=w684-h928-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: અને નિંદવાનું કામ કરતો

ઇન્ફોર્મેશન ઇસ પાવર

આ સૂત્ર ગુજરાત ના હજારો ખેડૂતોમાં કૃષિ વિજ્ઞાન માસિક દ્વારા વર્ષોથી  પ્રચલિત કરવામાં આવ્યું છે. માહિતી હોય તો

ખેતીમાં સેટેલાઈટ ઈમેજ

ખેતીમાં સેટેલાઈટ ઈમેજ

મોબાઈલનો ખેતીમાં ઉપયોગ વધતો જાય છે. મોબાઈલમાં આવેલા સ્માર્ટફોન ના લીધે હવે ફોટા પાડી શકાય છે ત્યારે મોબાઈલ

જમીન વગરની ખેતી

" loading="lazy" data-lazy-src="https://4.bp.blogspot.com/-fgmnnqGyJic/W0SgZUZrF0I/AAAAAAAAqFM/a9DYHdsqNb0gdUXPdyQjhym_2fu8j1DwgCLcBGAs/s640/6.jpg?is-pending-load=1" />

વગરની ખેતી

વિદેશમાં સોઈલ લેસ ખેતીની શરૂઆત થઈ છે. ઓર્ગેનિક શાકભાજી પકવવા માટે ગ્રીનહાઉસ ખેતીમાં પહેલા જમીન ઉપર ખેતી થતી

બીટ એપ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/--Yix2b4MlXk/WlC9F8BL_EI/AAAAAAAAoZk/nrSXCvuGP2wdG0zXemoU9yN20KOmrE_LgCK4BGAYYCw/s1600/11.jpg?is-pending-load=1" />

માઇક્રોસોફ્ટ ફાર્મ એપ

વધુ વાંચવા માટે આપેલ ઈમેજ જુઓ અથવા કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો વાર્ષિક લવાજમ ફક્ત રુ. ૨૫૦/- અથવા અમારું

બુંદ બુંદ સમૃદ્ધિ :ની ખેતીમાં ટપક દ્વારા સારું ઉત્પાદન

" loading="lazy" data-lazy-src="https://2.bp.blogspot.com/-7GO82p_D7qM/Wfh6JGaoC_I/AAAAAAAAl3k/FlyPnvaEAnA5I6z_caK8_5D5XD5Wy1tBgCLcBGAs/s1600/30.jpg?is-pending-load=1" />

:ની ખેતીમાં ટપક દ્વારા સારું ઉત્પાદન

મરચીની ખેતીમાં ટપક પિયત દ્વારા સારું ઉત્પાદન

ફૂગ નો ઉપયોગ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/--Ol4viB-KOA/WdyPyr3EZsI/AAAAAAAAlr4/Wnif09ATCfgQ_vy-7bxXr65F1FgOx8_KwCLcBGAs/s1600/29.jpg?is-pending-load=1" />

ઉપયોગી નો ઉપયોગ

તમારા લીંબુનું ઝાડ મજામાં છે ?      તમારા લીંબુના ઝાડ અત્યારે મજામાં છે ? તમે તમારી લીંબુની વાડીમાં

બુંદ બુંદ સમૃદ્ધિ : ડ્રીપ થી ની ખેતી બની નફાકારક

" loading="lazy" data-lazy-src="https://2.bp.blogspot.com/-B2FgI1-s2pU/WfGWvk5iLVI/AAAAAAAAlyU/re6-2VImNCwGuHUGvDcmaPvI3qagfAEQQCLcBGAs/s1600/32.jpg?is-pending-load=1" />

: ડ્રીપ થી ની ખેતી બની નફાકારક

નેટાફીમ ડ્રીપ થી ડુંગળીની ખેતી બની નફાકારક નેટાફીમ કંપની એ વિશ્વમાં ૧૧૦ દેશોમાં કામ કરતી અને ખેડૂતોમાં લોકપ્રિય

કૃષિ ટેકનોલોજી : નહિ ખાવાની ઉપડી છે ઝુંબેશ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLUl-fmAZArs-IUezBh5kqZJ5PeTty4JPR4GHFXJhshB_gyDlt4-aLYHl1_V4VfI260Squ9VpV3faF2YGscIvYamIU7T64iiGRUokgS1imBJ6GkOSLLmb6dW7dt1CWIlB1D6Vuh68y6XW6Y7RG5Ug34-eQ=w1666-h912-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: નહિ ખાવાની ઉપડી છે ઝુંબેશ

કૃષિ ટેકનોલોજી : માટે ની મદદ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3dlH-VhHwmpMZ-VD-314I8Z0uTxurf23Z8zzCxgJ1gGnnKXBkvR4hdr7pyQ_qDFLCo8jJmdM8gWUBbRSTKjFk9VnhBMqZu3ZMgt8b8w4dbm6PIuQNXY24tRuL792tlCsSO7OJisCSs1k5xYjJNoivFNBw=w652-h883-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: માટે ની મદદ

પિયત પદ્ધતિ આજ ની જરૂરિયાત

" loading="lazy" data-lazy-src="https://2.bp.blogspot.com/-sOPEwpm6-cU/Xmt1O9zhPuI/AAAAAAABJQU/GqyFWyu51NcOJoAl7VKnQN1nhyuTJ2XMgCK4BGAYYCw/s1600/18.jpg?is-pending-load=1" />

સુક્ષ્મ પદ્ધતિ આજ ની જરૂરિયાત

પિયત : પાવડાની પળોજણમાંથી કાયમી છૂટવાનો આ મોકો છૂટી ન જાય જો જો હો!

" loading="lazy" data-lazy-src="https://2.bp.blogspot.com/-VClGDn6vi1A/XmtzUDbMN_I/AAAAAAABJP8/SMKLJBkeoRsn1TJ8tCXajHHrypadMspOACK4BGAYYCw/s1600/15.jpg?is-pending-load=1" />

ટપક : પાવડાની પળોજણમાંથી કાયમી છૂટવાનો આ મોકો છૂટી ન જાય જો જો હો!

કૃષિ ટેકનોલોજી : ખેતીમાં એક નવી જ વસ્તુ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVL3hExdD2OBjydhXIxwUh11JEdZnBobKeLqLlvQWTZ4DT1hsmHnPsbk7Hz3Ld37FT9J9Y2riWfnkV9g9wR7O5zeFrA0EAjnzsFqIYZ2Q2m5-f8DnkI2qiUYpM14OwPbGN05EhzDeNQd0oGDNTPjLZQtA=w1498-h912-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: ખેતીમાં એક નવી જ વસ્તુ

કૃષિ ટેકનોલોજી : ખેતીમાં એક નવી જ વસ્તુ ગ્રો- કવર

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3fJI3AiK71pWtNEjIRMoVo2npNWK1sihE3gtptBHbCjgtRohuaBxFwdUqxDHPt-DVkcJimYEY7rkk5pm1vJcDJsdD3yM7D9fHnQPK48yv_MFGw7x4cv0L32FVBTwjkNc-gU48oztLwDKmRcm9VkFjIvtQ=w684-h927-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: ખેતીમાં એક નવી જ વસ્તુ ગ્રો- કવર

કૃષિ ટેકનોલોજી : લાલ લાલ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/SC3ahbX2GgpZtKQSYhsmdjRyxA5Y3Prjw9WfqOEmWp3z5JeChCOdHktkM-vSJCKtbVjiuN1vb-MQcPARASEPcnhluA-9FR40VLsIiocXADSOTlcJer7WKwMc0O-RnQmjQZdXAqCOXmNkTCrFiaI_uLL2PXt9dipAC95Sd2B2Se8CntmcQLjpmpkM_99uEs73gahhxPLCeugjwor1ftByC3C_OhULJ711oBRjelEtTUK1SHkcISXjWfKd8w1X4E552CQD5m-KGOIsoJyG0FHSdbyYoJCYb-0isR7uYLRpsKntbn_ClLi74d1HwpM2Axp_w-tMxlAp9ej9uVkpdfga3cbOtq6lPWYvBf-TMhKVZ2RloT_La1mJqfCz4tJ7Gwtew-d415r0EVubVrDZmnlHoi995mz4wXb_RqBrh6NSRNHvZHkF4MttpD5XOou3MwqBBCawUUYgP1jajyQDdSD1u0I_vUv0D-beXFEWFd0X0wP6xKMOgoeJNDypg4pOFzGtBMVhl_J6cOUqWHIy7xXKRmfvq6BEThWnIDjgFWNH54XJ52RtQkFTU-tuOVP8auD0at7d8TBTyYvg9FxNm9hsoHdu-nfmNlMxdMrpE7VDacQOgaKab70iNbBCqZV3UUqy7-r_mreDS-RkliJAAI_vgRCxLPZPrCsbpIETNy_u3ffO3a4arDU14Sf1RrRl4A=w652-h883-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: લાલ લાલ

બુંદ બુંદ સમૃદ્ધિ: ની નફાકારક ખેતી

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/ioix3ZbovpmRr5eKJXyoPOY5AVGCTt48ZF0RUkXcbPkLBLLGebfcM0hUzZopj4U5eZEyXGrK7jK4_NyzBRMJJZQlC8nWcCb0cbtoPxy1LsgZrQHSgtofmpyKUcEA0xMU0awx5x9FFdLbaLwtd1ziIGZpl9AZ51WUtoAKgHvgxZMZvNaV3tpIl0Vzpg-JM5C20R802ORAMsx-5xndJlo9RZsMKdzZGXzoUbzhv4TjSm9p2950tqXn2uYCs0iS-IbGuXRDis1BTAzQmbjNEEMxO-ONNA2oiIbD6_1m19QsNNgErohjItzAhyHSZuhWVftCxK1r3rX5pAtB3co1KUs5ylt7I1mfkxuuhxhZQaR1HKJRmxEOhXK59-C7hkk6ew9dvh9rf_JW8rEkW5DJHV1uw5Lc21gjlPjtFEKh2QW5G87KZG9EyToAmykPMgXcX6xSwj5C8vbs4ASfda9KBp0Sa-ZO3BFWdm9mdHa2RkAqlAYXdi1tAB65I-mZXWZHd6zpsjIIF3pp8_30zOB5SWhtVsMHQB-1CBqxXmICxE1TlvRgPs9TpmbWO3iutaU4CmyuxW1zpRXYSgWRyu8771cTIG5kWxAEUnSTac45FQc8lm4_4Wbln6qs85Kwt5B-SNLCMXBXKjwLIXYEnyFeKGlmPI1gOr54OtbC2l7CKBAkHlmZ_H9NTPAPGbM94UyOEQ=w683-h927-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: ની નફાકારક ખેતી

કૃષિ ટેકનોલોજી: અલનીનો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/2Q-HBQVlFUJ765hPzHUiHFfRyue6cRoSvdSphhQHIkobU9-aZrIWJAwtiP6M0KEoJsCRk67IzeWb-HmLiKF4It6iiUtDSZD09IkgvEenNmvZFI5Xm_K-8s-_9oFmDZpkWsGBARmZJDPjqZMOV6aJkTNdQvt_X2S8UfrZaYG7jndOJo6j23RHorV6gdrub5S0Jb1m-mfK7t0JQkmWBkzKF08GnaLvMIUM4mTMHEbME3Ma-cSO2T5ZFc9gTMb3CR8zw6_pWWPmGPHJgQDUwLFptu18ex5Vb1CFfQ3tauFZslVwDe6RojdcZhg-x0qIBo5ryZcyq0Kq9eQwnoRRA8kO51LX5B_eI07Sj6AHCSyhYuuVP_V0ASgkBVWTclceME1omQlZZCG5FM9paOhojTcnWF7NnVS3BBGlQhtt9SvakEgNWnp28owSEKpW3zkyVozj9lX_WVy5kUT9kDM0Ip0wqfwVy2xgfIcUTJcJ7J1KoruzYilmtDguaBVm1td4Is4uia9v_oojMMrtvxQW91ga1TpKTyZpWRiPVTPgqP6TxuWb5iNfq_Fcn3-VmE1skHx5X5sekm0HuZtmH3-8eb0Rc4q6XGt4VQSfQ3JaPHDnxq3_SjuUR8ybia8AvmqVfQwzC_SSLnSxBV3jafz6g1L3XWdm4vjgZp7sS9I2Zeg621XXQNzc-vENxB3aEuy5Mg=w684-h927-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: અલનીનો

જીવાત નિયંત્રણ : સંગ્રહેલ ની જીવાતો અને તેનું નિયંત્રણ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/9wGgssy211z8SmE4myhDXQ8r-cFzUJXLhLLl6wEKVzCLCRKOYQ65qSayUhW-TzHo4JWnMorP7ikQyTEy_LevYnltfmX2ncuYPSPLqunLuaP-WqD26fcPZEJSDB8ZZNNtTFumNkHcsEi66W_izj2vsjDwmd2bqTrtxzHWPp6cUJWw_BOJemgOyJ_w4__NQO3B6rji2HXQvoVoE0Jh9-7xOourp13rw_W8e8bQdnmEoc38cthL6Ufo63WlPgem9RiM2B9b5ByZCxa7bYaZEdQk0lUqPrjSq3WmMtBBdpvQAO_muhdcRxMJ4N9ykn5e9UUaWpr8QdaIlnRZc0IBeXM5KwAnpDP25DEGSnYj3JhBzsgBKrvzbnaIWO03b66BrxkcXgW_OLSfyb2da-R6Y8lxcB2DClWG9wSQU5zi1JP696fIHN6O_V-BDPeYCaHRiagtMZYo6AHC0Q3dd2-uFtLmYpzUz4H1ow5VPgjjeUOJ8g8hDG17Jfl2AwEWkPpA1VzRKBDUzOn9BQ6zzpZL4UbmqhksV4Hs7Lx322NqLZyMGYuYauWM1X9zGDts80zFY8baqmQt9hckBUo4nmKJp3PJiNvRX39D8hC7Cxtnie3JKUIiG48sw4O9XqkmhACrvXQlQdNA4GD2ImgcssOwGOQxUFMW89E2_ZHo-cfwJ7zI3dojGJ4LVjZueSYnHtczOw=w656-h889-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નિયંત્રણ : સંગ્રહેલ ની જીવાતો અને તેનું નિયંત્રણ

આત્મા પ્રવૃત્તિ અને પમરાટ : નવો પાક અપનાવી લીધું મબલક ઉત્પાદન

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/XiLnsHjjMPXGMNOQ_7uM7aHvirNghSMH1L6VQLELbiNu13yANgAarDaatyCcuUiIJnOFFPN76VHIS8_LTeeAdwcpq_xY-GDOPWXS12iRJF6HnigIKE2tAW7TkqNcGEQF9OuSsEWarnVtPkvWPKOAGgv63GR3dQWict0hQGJZFQOGOqkLwOO_55abP60cFrcp1GywC5oaavLkBTRjVhgZS3DvZlK-9GHlS-qNRpxdW_ebxmyKn0RwHv8coePT5zGqB8wdfKsn5g3ZxGYDvyWguMV5UUxCTBJk2U-YZUa7Lh5WlbzNNJ4zA84SFDUncH6RsnhT8W96P5RchGZIrjsVKTJiI-D3t9VBeUcgKs0YMFMR87rUR5HVV9hhqrVOz7FNskm7e9L3ks2iCREVro1Tq94PMKz0XWdcjLw7rSJ5eTVEEzQYHGNxfOIKP78te3QwN8qR3pkLZ_kCLs4hB-alLwC4p8Pqq5V3CxG6j8K2GYgDWxSOXTQknp5sZOmPyhAvS5w0WGrfnBCEZDCvf0PcYTrZXTx8Kejnm2Rq4lfLpH_ovQh-I_u7DKIV9CxDgnQo__SAyxtAM2gIKiTukc2xTjGrXSQMKhUTWykbApRhiDOCpE4icPmEioZlIE3SoOlez_rtMyWGIBumkaU5fu_EISahO1W8dd53B0rGAlZPktlpNLbBqEiebRO4qxhGTg=w684-h928-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: નવો પાક અપનાવી લીધું મબલક ઉત્પાદન

આધુનિક ખેતી : આધુનિક ખેતીનો પાયો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/Prnk50ydo7S31jFn4ndF9harp--KfbgR6yT3rajTth8V7PtrN-Y3aPmK4bcJiuc7byDfzzz6kjiU2bbdXjGcleUDJYoTFshI7SMsXUZP1yLy5bK6xzd2FX7BQgJ-ISjyeovCj8XMXn2EMJ_qLhB_RO-Nv4wOQ8bipjoiG452L0ObSroGlhBBB154NHoRvtvOOWr-F7GCuTPGBTQwDxktmbFU6shlulTk11WPh72AoxFMsshRgZ_Y0Owx68XKe7fVLN5fPo_XlA6Ol9_wo3gsrfqhnnI91HOc1vn3hDMKg6BazeEGj4fTqCYGALA0cy9lvCIyYYmwmhOT8IxkZrFkXN9vaoTyx4zgzQbWy68msrsTweD36_OC9yApOtMcTZFkAU3VRBoDmq23FtLXZ_V1LR-iX_hUmtCe62Jr5D3BGLZSxGUrqVC7yoRfo46jPxRLUo2m4Ww0YykglikDmvLESxexmKrwdUq2oWgVpJaM-v2GHamPob7RnI-csaM5wt2uHGIbhUgsAGzF6Z1vWpUTbHijluQCSXVUFQlwPb37e4HrsYE7zqycjqDR6YEKP_0yoao7AMvJUKP0UsNWaJ_yuFb9hZNXVZRs6T-PPiGrmM1scAtfjJZfBZcXi-kAPqL--jmCaYPVwGJfFwnMg_7_hAcTN7VNHkjAuE8C1-1dDMRoAgxiagiZGGOSmcSxGQ=w684-h927-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: આધુનિક ખેતીનો પાયો

બુંદ બુંદ સમૃદ્ધિ: ટપક દ્વારા નફાકારક ખેતી

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3cRkWg6BnNUnMXekpdfXaCIwfLVyWUT4mhMIhMJ-UfGcq7VSKjbcdDRmz3QN0J_kqmqqeM5mdbJ4_QZvsWtHLdFp3XUtYV8PTHzA1hNGERFXg4ePYX5F_1_WLTueo28SiBlvDNSu0iAZ0a3GdM1w2nCZw=w684-h927-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: ટપક દ્વારા નફાકારક ખેતી

કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રો તથા તેના મુખ્ય ઉદેશો અને કાર્ય પદ્ધતિઓ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/Pi0tyyTXB1FJnkvjIi4m1s-Gex49AegpVNFuMVU0o7sWM1ciJDsrt6n0oIlWjmjbg1SgUBCeiFQYUmLbVuesdGvNCN6UwpfjXhUJt26gCvVXSGlJsvUu211YBoNR-UUqkua758S59TUrqLY-gmeTFuMQzLULJ0C0nlPu8noZhnsSaRwBh76eMJ7MAD2DFY-Foee3gQ0cWPVXugWe3_jqLK7M-xDaEWMIgz47OXPyvRq7UlcydtngbxirsITCXL-l1NAHBN4z_ozjCwz4ulj9Gq5NXtbfOs5BuWXjihmq5cAwB00elAcMcNeu-QvHT2gjp050ALguKUaSUQevmmIrMP3zCs23dquIWyqvymSTojBI6OdUUs9aG_lfF_E3JiUW8qcJJr9ABngOJG8w9GB8oR7NLVc4avkMLjrGK2vQqZcMcor_I1_UInKFcYwM7RU11WBgwTJe-DGK5kPQBC4NuIHJUwLPjMDzl1zqc7hs6t5Koikxqc3Lu3GlGDEoZZQWg39Egp8LQoZdzIOu3KYou58o6h382podECRl8tH3lsCPHz2WNaiSrypAbrj_tPXbr4ZKkQF8OCwAcry_Da4H26cQptDkcS1WgZVYUZdKR-UVX_N859K0NodCu8O238p8ExnEpnDBlBvSXYjO5N4nQq8BqxV94H8u1qbWsmnrtoUdmCNB4J5kUmP1u2wZFg=w684-h927-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

કૃષિવિજ્ઞાન કેન્દ્ર: ગુજરાતના કેન્દ્રો તથા તેના મુખ્ય ઉદેશો અને કાર્ય પદ્ધતિઓ

કૃષિ ટેકનોલોજી : ની પરિપક્વતા માપન યંત્ર.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3cYNtOv-f8dyFWberizxguJKRHMxCf3OJ2g2ahJs2vWfdvV5RLwL5Wh2_MXCVm2Qlmsj2hF2_GolPkxSh_0yd5uWvQw_R-Zh0PnIla1kHDHFbgKAWHuEu3v_e4pYW7MdQj_K23y_B74i0ut16c9Dy3y8g=w688-h927-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: ની પરિપક્વતા માપન યંત્ર.